Utbrottet av Corona-viruset kan medföra en risk att bolagen inte hinner färdigt med årsredovisningen i tid vilket leder till en anmärkning i revisionsberättelsen. Bör en revisor ange anledningen till förseningen i revisionsberättelsen.

Nej, revisorn bör inte ange anledningen till förseningen i revisionsberättelsen. Om däremot företaget anser att det vill upplysa om anledningen till förseningen har man möjlighet att göra det i årsredovisningen. I så fall kan revisorn i sin anmärkning hänvisa till bolagets information. Det förutsätter naturligtvis att revisorn delar uppfattningen om anledningen till förseningen.