Kontrollbalansräkning, när finns det skäl ”att anta” i enlighet med 25 kap 13§ ABL?

Coronasituationen gör att redovisningskonsulten/företaget särskilt bör fokusera på om bolaget hamnar i en kapitalbristsituation som kräver att kontrollbalansräkning upprättas. Bolaget bör öka frekvensen på sina delårsbokslut för att i tid kunna avgöra om kontrollbalansräkning ska upprättas. Med hänsyn till den extrema osäkerhet som gäller för närvarande så är risken för att tillgångar tas upp till fel värden i kontrollbalansräkningen extra hög vilket måste iakttas. Här bör påminnas om att vägledning finns i FAR:s rekommendation RedR 2 Kontrollbalansräkning. I detta sammanhang kan redovisningskonsulten också behöva ge vägledning om konsekvenserna av att inte upprätta kontrollbalansräkning i tid. Vidare kan redovisningskonsulten behöva vägleda kunden i reglerna för att genomföra en rekonstruktion.