Det finns i nuläget en stor osäkerhet om vissa kunders möjligheter att driva verksamheten vidare. Hur ska detta hanteras i årsredovisningen?

Om det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor rörande företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet ska årsredovisningen upplysa om det. Hanteringen av osäkerheten till följd av utbrottet av coronaviruset skiljer sig inte från annan osäkerhet av fortsatt drift. Dock är utbrottet av coronaviruset något som berör många företag och eftersom utvecklingen går fort kan det vara svårt att bedöma effekterna. Om krisen fortsätter som nu och det inte finns några tecken på ändrade förutsättningar när årsredovisningen upprättas kommer troligtvis många företag att behöva upplysa om osäkerheten.