Vid vilken tidpunkt ska jag lämna bokslutsrapporten?

Bokslutsrapporten ska upprättas när redovisningskonsulten är färdig med sitt arbete. Av detta följer att bokslutsrapporten ska dateras den dag som arbetet med årsbokslutet eller årsredovisningen avslutas.