Ska jag lämna bokslutsrapport för kunder som har en vald revisor?

En bokslutsrapport är ett kvitto på att redovisningsuppdraget uppfyller kraven i Reko och att tjänsten håller hög kvalitet. Redovisning och revision är två helt skilda tjänster som ska avrapporteras på var sitt sätt, och där bokslutsrapporten är beskrivningen av att produktionen av redovisningen och den finansiella rapporteringen uppfyller kraven i Reko. En bokslutsrapport kan därför lämnas om kraven i Reko är uppfyllda, för att bekräfta kvaliteten i redovisningstjänsten från den som har upprättat den, oavsett om företaget dessutom har revision och får en revisionsberättelse.

För en revisor kan det vara en fördel att kunna planera sitt arbete baserat på att den aktuella redovisningen uppfyller kraven enligt Reko. Detta framgår av att en bokslutsrapport har lämnats av redovisningskonsulten, varför det bör ske även för att underlätta för revisionen.