Måste jag lämna en bokslutsrapport om kraven i Reko är uppfyllda?

Rent principiellt bör en bokslutsrapport lämnas om kraven i Reko är uppfyllda. Men det är ändå redovisningskonsulten som själv avgör om han/hon ska lämna en bokslutsrapport eller inte. Ett skäl att inte lämna bokslutsrapport kan vara att det finns någon form av tvivel kring den underliggande redovisningen eller kvaliteten i företagets rutiner.
Redovisningskonsulten har kanske inte fått tillfredställande svar på frågor ställda till uppdragsgivaren. Om sådan osäkerhet finns eller uppstår ska redovisningskonsulten diskutera detta med uppdragsgivaren i syfte att få svar eller förbättra de rutiner som brister. Men oavsett följden så kan redovisningskonsulten alltid avstå från att lämna en bokslutsrapport.