Kan kunden kräva en bokslutsrapport?

Det är redovisningskonsulten som ska följa Reko som avgör om kraven för en bokslutsrapport har kunnat uppnås under den aktuella perioden. Om bedömningen är att något brister ska inte någon bokslutsrapport lämnas och uppdragsgivaren kan heller inte kräva det. Redovisningskonsulten ska i detta läge informera uppdragsgivaren om orsaken i en särskild rapport enligt Reko 640.