Kan jag skriva en anmärkning i bokslutsrapporten om inte kraven i Reko är uppfyllda?

Bokslutsrapporten är standardiserad. Den finns inte i ”oren” form med anmärkning eller kommentarer. Det innebär att om Reko inte har kunnat följas så ska inte bokslutsrapport lämnas. Istället ska en särskild rapport enligt Reko 640 skickas till uppdragsgivaren.