Kan jag lämna en periodbokslutsrapport till en avstämd datalista?

Nej. En periodbokslutsrapport kräver att det underliggande periodbokslutet har upprättats enligt Reko 565, vilket innebär att det format som anges i ÅRL ska användas. Bakgrunden är att kunna jämföra periodbokslutet med senaste årsredovisningen eller årsbokslutet.