Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Ett skriftligt uppdragsavtal är ett krav enligt Reko 330. Avtalet ska vara undertecknat eller på annat sätt skriftligen bekräftat av båda parter, till exempel via e-post. För att kunna lämna en bokslutsrapport måste alltså dessa krav vara uppfyllda.