Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden har lämnat in sin skattedeklaration för sent?

Försenad skattedeklaration kan bero på olika saker. Om orsaken till en försening kan anses vara ursäktlig, exempelvis på grund av misstag eller sjukdom, kan en bokslutsrapport lämnas efter att rättelse har skett. Om skattedeklaration har inlämnats för sent vid upprepade tillfällen, eller
om felet är väsentligt, kan det allvarligt ifrågasättas hanteringen av skatteredovisningen är tillfredställande. I sådana fall kan inte någon bokslutsrapport avges, även om rättelser har skett. Om redovisningskonsulten bedömer att förseningen av skatteredovisningen är avsiktlig kan inte heller någon bokslutsrapport lämnas och det bör även övervägas om uppdraget ska omprövas enligt Reko 310.