Kan jag lämna en bokslutsrapport för moderbolaget om dotterbolaget inte har fått någon?

En bokslutsrapport gäller för ett enskilt företag och inte för en koncern. Det betyder att om uppdraget med moderbolaget uppfyller kraven i Reko så kan moderbolaget få en bokslutsrapport, även om dotterbolaget inte har fått någon. Det bör dock uppmärksammas att en viss smittoeffekt finns. Om du har ett uppdrag även med dotterbolaget och detta inte
har fått en bokslutsrapport pga väsentliga fel så är det sannolikt inte heller lämpligt att lämna en bokslutsrapport för moderbolaget eftersom dess redovisning kan ha påverkats av felen hos dotterbolaget.