Kan jag lämna en bokslutsrapport för ett förenklat årsbokslut?

Ja, bokslutsrapporten är inte på något vis kopplad till vilket redovisningsregelverk som företaget har valt att följa. Det viktiga är att företaget följer god redovisningssed enligt vald norm. Någon särskild notering om att bokslutsrapporten avser ett företag som upprättar sitt årsbokslut enligt K1-reglerna ska inte göras.