Kan jag lämna en bokslutsrapport för en ny kund om jag inte har kontrollerat kundens identitet?

Enligt Reko ska uppdragsgivarens identitet fastställas. Om inte uppdragsgivare är känd och du inte fastställt identiteten har du inte följt kraven i Reko. Viktigt att notera är att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattar även redovisningskonsulter. Här framgår att identiteten på affärspartners måste fastställas och
enligt Reko ska redovisningskonsulten uppfylla relevanta lagar och normer. Det innebär att uppdragsgivarens identitet måste fastställas, lämpligen genom att ta en kopia av uppdragsgivarens körkort, pass eller annan godkänd identitetshandling. Kontrollen ska ingå i den egna dokumentationen.