Kan jag lämna bokslutsrapport för ett periodbokslut?

Bokslutsrapporten är från början utvecklad för att lämnas för ett årsbokslut eller en årsredovisning. En bokslutsrapport för ett periodbokslut, benämnd periodbokslutsrapport, kan dock lämnas om periodbokslutet har upprättats enligt det format och de krav som framgår av Reko 565. Kraven för att lämna en periodbokslutsrapport är samma som för den ordinarie bokslutsrapporten.