Kan jag göra en egen kommentar i bokslutsrapporten?

Nej, bokslutsrapporten är standardiserad i sin form och baseras på standarden enligt Reko. Enda avvikelsen är, enligt Reko 670, information i de fall konsulten inte är oberoende i förhållande till uppdragsgivaren.

Om kraven är uppfyllda kan bokslutsrapporten lämnas i sitt standardformat. Följaktligen kan alltså inte egna kommentarer från redovisningskonsulten göras i bokslutsrapporten. Om bokslutsrapport inte kan lämnas ska istället kommentarer lämnas till uppdragsgivaren enligt Reko 640.