Kan ett företag som inte följer kraven på att ha ett certifierat kassaregister få en bokslutsrapport?

Om företaget säljer varor och tjänster mot kontant betalning, och faller under de krav som finns på att använda ett certifierat kassaregister, men ändå inte använder ett sådant så bryter man mot lagen. Det innebär att man inte kan få någon bokslutsrapport, utan en särskild rapportering ska istället ske enligt Reko 640.