Kan ett aktiebolag med förbrukat aktiekapital få en bokslutsrapport?

När ett aktiebolag har förbrukat sitt egna kapital till en sådan gräns att mindre än halva det registrerade aktiekapitalet kvarstår inträder en skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Bolagets styrelse har då åtta månader på sig att återställa kapitalet. Om dessa regler i ABL inte följs inträder ett personligt betalningsansvar för styrelsen enligt uttryckliga regler i 25 kap. 13 § ABL.

Om kontrollbalansräkning upprättas enligt reglerna i 25 kap. i ABL innebär detta att processen enligt lagstiftningen har uppfyllts och därmed kan en bokslutsrapport lämnas. Om företaget däremot inte agerar enligt reglerna i ABL genom att upprätta en kontrollbalansräkning och följer den process som ABL föreskriver för denna situation, så har företaget brutit mot reglerna i lagstiftningen. I en sådan situation kan inte någon bokslutsrapport lämnas.