Kan en redovisningskonsult lämna en bokslutsrapport för ett aktiebolag som har haft ett förbjudet lån under året?

Ett lån till närståendekretsen inom aktiebolag kan vara förbjudet enligt reglerna i aktiebolagslagen (ABL). Undantag görs normalt för lån på kommersiell grund till andra aktiebolag inom koncernen eller med samma ägande, men lån till företagets ägare och styrelsemedlemmar eller närstående till dessa är inte tillåtet.

Om uttaget avser förskott på lön eller för utlägg vid resor och dylikt som har återbetalats eller redovisats med underlag eller redovisats som lön under året förhindrar detta inte en bokslutsrapport. Däremot kan uttag av belopp som inte kan hänföras till normala förskott eller till utdelning inom ramen för fritt eget kapital medföra att styrelsen har brutit mot ABL. Då kan en bokslutsrapport inte avges. Detta gäller även om uttaget har återbetalats under året. Samma regler gäller även för ställda säkerheter till den så kallade förbjudna kretsen.