Kan en redovisningskonsult lämna en bokslutsrapport för en utländsk filial i Sverige?

Utländska filialer är normalt redovisnings- och skattskyldiga i Sverige om filialen bedriver verksamheten här från ett fast driftsställe. Det innebär att samma regelverk som för övriga svenska företag utgör en referensram för kraven på uppdraget och att en bokslutsrapport kan lämnas om kraven i Reko är uppfyllda.