Kan banken begära att en auktoriserad redovisningskonsult lämnar en bokslutsrapport för ett företag?

Nej. En bokslutsrapport är en kvittens på att ett redovisningsuppdrag uppfyller kraven i Reko enligt det uppdragsavtal som har tecknats mellan redovisningsbyrån och en uppdragsgivare. Den som är uppdragsgivare kan själv ge bokslutsrapporten till banken, men det finns ingen avtalsrelation mellan redovisningsbyrån och banken som kan utmynna i att banken kan begära en bokslutsrapport.