Innebär bokslutsrapporten ett bestyrkande av balansräkningen?

Nej, det gör det inte. En bokslutsrapport innebär endast att kraven i Reko är uppfyllda, och att redovisningskonsulten har följt lagar och regler samt strävat efter att uppnå en rättvisande bild i den finansiella rapporten. Ett uppdrag utfört enligt Reko innebär att redovisningen och den finansiella rapporteringen har en logisk och rimlig struktur för det aktuella företaget. Men bokslutsrapporten innehåller inte något bestyrkande av balansräkningen eller enskilda poster i de finansiella rapporterna. Det framgår även av informationen i bokslutsrapporten.