Får en redovisningskonsult ha sin byrås logotyp på det papper som bokslutsrapporten skrivs ut på?

Ja, det går utmärkt. Inget hindrar att du skriver ut bokslutsrapporten på byråns egna brevpapper och med byråns logotyp.