Blir jag ansvarig för ett fel som upptäcks vid skatterevision om jag har lämnat en bokslutsrapport?

Nej. Det är företagsledaren som är ansvarig för sitt bolags redovisning och beskattning, och detta ansvar kan inte delegeras eller överföras på någon utomstående, som en redovisningskonsult. Däremot är redovisningskonsulten själv ansvarig om han/hon har varit medverkande, det vill säga har biträtt uppdragsgivaren i det felaktiga beteendet eller medverkat till att försöka dölja det. Detta kan för redovisningskonsulten innebära medhjälp till bokföringsoch/eller skattebrott. Detta ansvar är inte kopplat till själva bokslutsrapporten utan gäller för biträdet med bokföringen och medverkan till de felaktiga transaktionerna som sådana.