Blir jag ansvarig för att allt är rätt om jag lämnar en bokslutsrapport?

Nej, så är det inte. Bokslutsrapporten lämnas till uppdragsgivaren och beskriver att du som auktoriserad redovisningskonsult har kunnat utföra ditt uppdrag enligt Reko, och att du anser att kraven i Reko är uppfyllda. Uppdragsgivaren är dock trots detta alltid ytterst ansvarig för redovisningen. Arbete utfört enligt Reko innebär bland annat att konsulten har strävat efter att uppnå en rättvisande bild, att motverka fel och att uppfylla lagar och regler, men det medför inte något ansvar för redovisningens fullständighet eller innehåll.

En auktoriserad redovisningskonsult har ett utförandeansvar för de arbetsuppgifter som framgår av uppdragsavtalet, och för att tjänsten är av hög kvalitet samt följer standarden enligt Reko. Detta ansvar är inte mot utomstående utan enbart mot uppdragsgivaren och påverkas inte av att en bokslutsrapport lämnas.