Skattevolymen 2020:1

Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Skattevolymen 2020:1
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Utkommer i februari 2020
ISBN: 978-91-88735-30-0
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online

Om Skattevolymen

Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

Nyheter i Skatt 2020:1

  • Nya regler för avropslager i annat EU-land. 
  • Sänkt skatt och höjd gräns för redovisningsskyldighet av reklamskatt.
  • Ny lag om skatt på avfall som förbränns.
  • Ändrade EU-regler om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor som börjar gälla från och med 1 januari 2021.
  • Nya regler mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar.
  • Slopad värnskatt.
  • Krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion vid ROT och RUT.
  • Ändrade regler för vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.
  • Implementering av nya EU-regler om pensionsstiftelser.
  • Nya regler om riktålder för pension för pensionssystem och angränsande trygghetssystem.
  • Förlängning av utbetalning av garantipension i vissa fall till bosatta utomlands.
  • Nya regler om anstånd med kupongskatt i vissa fall.
  • Sänkt koldioxid- och energiskatt på diesel och bensin.
  • Nya anståndsregler för vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning.
  • Omräknade belopp för vissa punktskattepliktiga varor.
  • Ändring av EU:s tullområde.

Upplägg och innehåll

 • Inkomstskatt
 • Moms
 • Sociala avgifter
 • Fastighet
 • Internationellt
 • Punktskatter
 • Skatteförfarande
 • Redovisning
 • Brott och process
 • Rekommendationer från FAR
 • Siffror och tabeller
 • Sökord
Skattevolymen 2020:1
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Utkommer i februari 2020
ISBN: 978-91-88735-30-0
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.