Samlingsvolymen 2020 – Revision

FAR:s Samlingsvolym Revision är regelsamlingen som innehåller ISA, RevRRevU, Revisorsinspektionens regelverk samt de lagar som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. 

Samlingsvolymen 2020 – Revision
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-29-4
Nästa upplaga: 2021-02
Läs digitalt i FAR Online

Nyheter i Samlingsvolymen Revision – 2020 

 • Omstrukturering om omarbetning av RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. 
 • Översyn och uppdatering av övriga RevR och RevU. Främst redaktionella ändringar och förtydliganden. Ändringarna påverkar även en hel del exempel på revisionsberättelser. 
 • Uppdateringar av lagar och förordningar: tjänstepensionsföretag regleras numera i en egen lag, vilket fått en del följdverkningar i annan lagstiftning, penningtvättsreglerna har uppdaterats och i vissa avseenden skärpts och mindre ändringar har även gjorts i annan lagstiftning. 
 • Revisorsinspektionen har dragit tillbaka sitt allmänna uttalande om FAR:s uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision.  

Upplägg och innehåll

 • Inledning och ramverk
 • Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
 • FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • Författningar
 • Revisorsinspektionen

I Samlingsvolymen Revision hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler för området. 

Samlingsvolymen 2020 – Revision
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-29-4
Nästa upplaga: 2021-02
Läs digitalt i FAR Online
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
Kommande

Samlingsvolymen 2021 – Redovisning

710 kr
Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.