Samlingsvolymen 2020 – Redovisning

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-28-7
Nästa upplaga: 2021-02
Läs digitalt i FAR Online

Om FAR:s Samlingsvolym Redovisning

I FAR:s Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du bl.a. Bokföringsnämndens K-regelverk inklusive uppdaterade K2. 

Nyheter i Samlingsvolymen Redovisning – 2020

 • Ändringar i flertalet associationsrättsliga lagar till följd av det nya regelverket om tjänstepensionsföretag.
 • Nya EU-regler om aktieägares rättigheter har lett till ändringar i bl.a. aktiebolagslagen angående ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag. Det har även införts en ny beslutsordning för väsentliga transaktioner med närstående, vilka nu bl.a. ska underställas bolagsstämman.
 • Lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag har sänkts från 50.000 kr till 25.000 kr.
 • Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden: BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs. Det allmänna rådet ersätter den tidigare regleringen i BFN U 87:10 och innebär ingen ändring i sak.
 • Justeringar av kommentarstexter i BFN:s vägledningar K2/K3 Årsbokslut och K2 Årsredovisning i mindre företag, bl.a. till följd av en dom i HFD.
 • Uppdateringar i FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, främst av förtydligandekaraktär.
 • Sedvanliga uppdateringar av RFR:s regelverk och BAS-kontoplanen, dock har inte de förenklade kontotabellerna eller kopplingstabellerna uppdaterats vid denna boks pressläggning, varför de återges såsom för föregående år.

Upplägg och innehåll 

 • Associationsrätt
 • Bokföring och redovisning
 • Bokföringsnämnden (för K-företag)
 • Rådet för finansiell rapportering
 • FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • BAS
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-28-7
Nästa upplaga: 2021-02
Läs digitalt i FAR Online
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
Kommande

Samlingsvolymen 2021 – Redovisning

710 kr
Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.