Reko 2018

Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.

Reko
430 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserad lönekonsulter får Reko digitalt i FAR Online.
ISBN: 978-91-87387-87-6
Läs digitalt i FAR Online

Om Reko 2018

Standarden innehåller en metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare i yrkesutövningen.  Standarden är uppbyggd enligt ett processtyrt synsätt. Den utgår från grundläggande regler om konsultens ansvar och organisation. Dessa regler åtföljs av olika steg i arbetsprocessen i den ordning dessa normalt uppstår.

Några av nyheterna

 • Standarden omfattar även branschens lönetjänster
 • En tydlig koppling mellan ska-krav, Reko-avsnitt och tillämpningsanvisningar
 • Ny Reko om kvalitetskrav vid löneuppdrag
 • Avsnittet insourcinguppdrag har förtydligats
 • Ny Reko Rapport från auktoriserad FAR-konsult

Reko är sedan 2008 Svensk standard för redovisningstjänster. Från och med 2018 omfattar Reko även lönekonsulttjänster.

Reko
430 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserad lönekonsulter får Reko digitalt i FAR Online.
ISBN: 978-91-87387-87-6
Läs digitalt i FAR Online

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.