IFRS-volymen 2021

Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

IFRS-volymen 2021
710 kr
Nyhet
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-44-7
Läs digitalt i FAR Online

Om IFRS-volymen

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, det vill säga alla börsbolag, ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen.

IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsområdets äldre regelverk.

IFRS-volymen riktar sig primärt till dig som är revisor, rådgivare, affärsjurist eller som arbetar på en ekonomiavdelning i en större organisation.

IFRS-volymen 2021
710 kr
Nyhet
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-44-7
Läs digitalt i FAR Online