BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)

Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som de företag som är mindre enligt årsredovisningslagen (1995:1554), kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag K2
245 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Läs digitalt i FAR Online

Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2016:10), kommentarer och exempel. Den innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning som uppfyller årsredovisningslagens alla krav. Boken ersätter de tidigare K2-regelverken för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar, men gäller även för andra företagsformer.

BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag K2
245 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Läs digitalt i FAR Online