BFNAR 2013:2 Bokföring upplaga 2

BFN har i denna vägledning samlat de regler som gäller för löpande bokföring. 

BFNAR 2013:2 Bokföring
95 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Läs digitalt i FAR Online

Denna vägledning samlar de regler som man måste följa för att uppfylla bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifikationer, arkivering samt systemdokumentation och behandlingshistorik. 
Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2013:2), kommentarer till reglerna samt exempel.

BFNAR 2013:2 Bokföring
95 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Läs digitalt i FAR Online