2021-09-10
Remisser

Förslag till Energiskattedirektiv Fi2021-02661

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till nytt Energiskattedirektiv (Fi2021/02661). FAR får med anledning av detta anföra följande.