2021-07-01
Remisser

Promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15) (Ju2021/02273)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över remiss Promemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15) (Ju2021/02273).