2021-08-24
Remisser

Samråd om avgifter hos Finansinspektionen - inför höstens avgiftsrapport till regeringen (FI dnr 21-17779)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Samråd om avgifter hos Finansinspektionen - inför höstens avgiftsrapport till regeringen (FI dnr 21–17779). FAR får med anledning av detta anföra följande.