2021-04-06
Remisser

Remiss – Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI Dnr 20-20058)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI Dnr 20-20058).