2020-06-18

Bokföringsnämndens förslag om allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:X) samt följdändringar i K2 och K3