2020-02-16
Remisser

SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

FAR anser att de långsiktiga effekterna av nuvarande modell för premiepension behöver analyseras innan en ny modell lanseras