2020-04-23
Remisser

Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

FAR är allmänt mycket positiv till regeringens åtgärder för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets Promemoria anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd.