2019-09-09
Remisser

Skatt på plastbärkassar (Fi2019/02465/S2)

I promemorian föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom detaljhandeln för att de ska kunna packa eller bära varor. Skatten omfattar inte plastbärkassar avsedda för varaktigt bruk. Skatten tas ut med tre kronor per plastbärkasse.