2019-10-31

Global ethics board proposes changes to promote role, mindset excpectations

FAR har uttalat sig med anledning av att IESBA har föreslagit justeringar i etikkoden.