2019-10-28
Remisser

Förslag till allmänt råd och vägledning om redovisning av fusion

Bokföringsnämnden har remitterat ett förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion tillsammans med ett antal frågeställningar rörande förslaget.