2019-10-21
Remisser

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

FAR tillstyrker i ett remissvar ett förslag om att förändra nuvarande svenska momsregler avseende e-handel mellan företag och konsumenter. Tillstyrkandet sker dock inte utan reservationer.