2019-11-28
Remisser

Deferred tax related to assets

Exposure Draft ED/2019/5 Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

FAR har uttalat sig med anledning av att IASB föreslagit en ändring i IAS 12.