2019-04-24

Krav på rapportering av betalningstider

Långa betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för leverantörerna, vilket i sin tur ger de sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter och en pressad finansiell situation.