2019-04-09

Guidance for Legal Professionals, Accountants and Trust and Company Service Providers

Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF tar även fram vägledningsdokument till stöd för införande och tillämpning av standarderna.