2018-07-03

PWD-version av K3-taxonomi för digitala årsredovisningar

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars för aktiebolag som tillämpar K2.
Nästa steg i arbetet är att ta fram en taxonomi för årsredovisningar (ej koncernredovisningar) upprättade enligt K3 av aktiebolag. På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versionen av K3-taxonomin.