2015-09-15

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

I juli 2006 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, det så kallade revisors-direktivet. 16 april 2014 antogs nya regler om revisorer och revision (EU:s revisionspaket).