2014-10-24

SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet

Företagsskattekommittén överlämnade den 12 juni 2014 sitt slutbetänkande "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet" till regeringen. Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag.