2014-01-31

Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU

Frågan om urholkning av företagens skattebas ligger högst upp på den politiska dagordningen i många EU-medlemsstater och tredjeländer och har också tagits upp i de senaste G20- och G8-mötena.